Det solide og robuste stål forbliver praktisk talt uforanderligt over for sollys, vind, regn, temperaturændringer
eller dårligt vejr og er meget modstandsdygtig over for hærværk.

Læs datablad her