Miljøpolitik

Euro Groups grundlæggende miljøpolitik er udarbejdet med baggrund i genanvendelse af vores affalds- og spildprodukter uden ekstra forurening af samfundet. Det er vigtigt løbende at justere energiforbruget således, at vi ikke forbruger mere end nødvendigt. Det er ydermere essentielt, at medarbejdernes arbejdsforhold opfylder arbejdslovens krav.

Vi skal kunne være bekendt, at overdrage vores samfund til de næste mange generationer efter os, uden at de skal have den opfattelse, at det er os, der har forurenet samfundet unødigt ved ikke at tænke fremad.

Med baggrund i ovenstående, har vi også etableret en indkøbspolitik, som skal forsøge at forsikre, at vi ikke tilfører samfundet yderligere forurening. Dette overholder Euro Group bl.a. ved at anmode vores leverandører om en miljøprofil for virksomheden, samt sikre at de købte produkter er så lidt forurenene som muligt, samt at produkterne genanvendes efter endt brug evt. i forbindelse med fremstilling af andre produkter.

Euro group sikrer sig også, at vores leverandører opfylder alle de lovmæssige krav der stilles for at drive denne type virksomhed. Det være sig genanvendelse af restprodukter, energiøkonomi samt arbejdsforholdene for medarbejdere.

Euro group tager løbende denne miljøpolitik op til vurdering i forhold til, om der er nye situationer, der skal tages hensyn til eller andre punkter, der skal justeres. Vurderingen af ovenstående foretages minimum hvert halvår.