Hjem>Affaldssystemer>Fuldt nedgravede containere

Fuldt nedgravede affaldscontainere i forskellige designs og materialer

Findes i mange forskellige udformninger både runde og firkantede.
Vi producerer dem med yderbeholdere i beton og inderbeholdere i stål.

Nedgravede affaldscontainere til restaffald, madaffald, flasker og papir er det perfekte affaldssystem i forhold til økonomi, hygiejne, robusthed, vægtkomprimering, miljø og betjening.

Euro Groups nedgravede affaldscontainere til dagrenovation, er den perfekte løsning i forhold til økonomi, hygiejne og robusthed. Designet falder godt ind i miljøet. Der findes mange forskellige udgaver, størrelser og farver.

De nedgravede containere giver større kapacitet og færre lugtgener, samtidig med at antallet af tømninger reduceres.

Kontakt os for yderligere informationer.

Go to Top