Fuldt nedgravede affaldscontainere i forskellige designs og materialer

Findes i mange forskellige udformninger både runde og firkantede.
Vi producerer dem med yderbeholdere i beton og inderbeholdere i stål.

Nedgravede affaldscontainere til restaffald, madaffald, flasker og papir er det perfekte affaldssystem i forhold til økonomi, hygiejne, robusthed, vægtkomprimering, miljø og betjening.

Euro Groups nedgravede affaldscontainere til dagrenovation, er den perfekte løsning i forhold til økonomi, hygiejne og robusthed. Designet falder godt ind i miljøet. Der findes mange forskellige udgaver, størrelser og farver.

De nedgravede containere giver større kapacitet og færre lugtgener, samtidig med at antallet af tømninger reduceres.

Kontakt os for yderligere informationer.