Euro 1

Der er fokus på renovatørenes arbejdsforhold i forbindelse med håndtering af containerne:
Krog højden er derfor kun 1,55 m over terræn.
Dette gør det muligt for renovatørerne bedre at kunne nå krogene, og derved mindske risikoen for slidtage og skader.

Se produkt datablad her