Underjordisk affaldscontainer til dagrenovation, flasker og papir

Disse containere tilgodeser det perfekte affaldssystem bl.a. i forhold til økonomi, hygiejne, vægtkomprimering, miljø og betjening.

Euro se-pl’ens kapacitet er op til 5 m3

Det større komprimeringsforhold gør, at tømningsfrekvensen kan nedsættes betydeligt sammenlignet med det traditionelle system – en miljømæssig sidegevinst.

Containeren er placeret inden i en betonkasse som monteres samtidig med containeren og er en del af hele konceptet.

Beholderne incl tromle-indkast (som sikrer, at storskrald eller andre større effekter ikke kan
smides i containeren) er lavet at galvaniseret stål og tømningen er det alm 2 krogssystem eller et andet ønsket tømningssystem (bundtømning).

Der fås flere forskellige typer afspærring af hullet ved tømning f.eks. sikkerhedsgulv eller hæveafspærring.

Toppen kan lakeres i alle farver eller beklædes.

Euro se-pl er sammenholdt med lignende typer containere mere robust end de fleste andre, som er produceret i plast eller lignende materiale (robust ved tømning samt rottesikret).

Euro se-pl er 40 cm under jorden, hvilket gør denne type container egnet til områder med mange kabler og rør i jorden.

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål eller er interesseret i ovenstående står vi gerne til disposition.