Tøjcontaineren er forsynet med en indkastningstrommel som er tyverisikret og lågen kan aflåses.