Indkastnings højde:

1,15 m til terræn fra underkant af indkastet.

Tømningssystem:

• 2 krogs system.
• Den ene krog er fastlåst og den anden bevægelig, den bevægelige holder bundklapperne lukkede og anvendes til tømning, den faste er  til at løfte i.
• Tømningssystemet mellem kroge og bundkar er udført i et rørsystem der forhindrer affald i at sætte sig fast.

Højde og afstand til tømningskrogene:

• Fra terræn til kroghøjde 1,55 m.
• Beholderen kan leveres med indbygget trin for at formindske højden fra terræn til kroghøjde.

Containeren er fremstillet i popnittet galvaniseret stål

• Containerne opfylder alle normerne for affaldscontainere incl. DS/EN 13071-1 af 2019.
• Containerne kan placeres på en ret linje.
• Containerne er CE mærket.

Læs datablad her