Underjordiske affaldscontainere til dagrenovation, flasker og papir er det perfekte affaldssystem i forhold til økonomi, hygiejne, robusthed, vægtkomprimering, miljø og betjening.

Go to Top