Euro Group

Nyheder » Om Boligafdelingers affaldshåndtering

Vi er en producerende og rådgivende virksomhed inden for affaldshåndtering, dette område har vi arbejdet med i 17 år, og der igennem oparbejdet en stor ekspertise i rådgivning inden for affaldshåndtering m.m.

Jeg vil i denne artikel trække nogle gennerelle problemstillinger frem som vi ofte støder på i boligafdelinger i forbindelse med etablering af affaldsplaner m.m.

Vi bor i et industriel land, hvor alt kan købes og efter en anvendelses periode af det købte ofte bare smids tingene ud, hvilket betyder at vor affaldsmængde vokser meget kraftigt.

Da der bor en stor del af Danmarks befolkning I boligafdelinger, må vi desværre konstatere at denne gruppe er med til at forøge landes affaldsmængde ret markant og såfremt afdelingerne ikke får tilrettelagt håndteringen af alle disse produkter rigtigt, vil afgiften for affaldet blive en stor udgift for afdelingen eller afdelingen vil blive forvandlet til en mindre genbrugsplads uden opsyn.

Så rådet til boligafdelinger er at få etableret en affaldsplan for afdelingen som beskriver følgende:

  1. hvilket affald skaber beboerne i afdelingen.
  2. hvilket affald skal afdelingen tage vare på i forbindelse med et affalds sorterings system.
  3. hvilket affald skal beboerne selv levere til kommunens genbrugsplads eller lignende.
  4. afdelingen etablerer affalds sorterings systemer i området for hvad der er deres ansvar. Herunder evt. Affaldsøer og genbrugsplads.
  5. udarbejdelse af en let og overskuelig oversigts plan for hvor de respektive typer affald skal afleveres og sorteres (således der ikke skal betales straf afgift for ej sortering).
  6. hygiejnepolitik i forbindelse med affaldet evt. vask af container m.m. Samt medarbejder forholde i forbindelse med affaldshåndtering jvf. AT anvisningen.
  7. løbende justering af affalds planen jvf. nye love og affalds typer.
  8. lave løbende beregninger på udgiften til renovationen samt håndteringen dermed om der evt. kan foretages ændringer således der fremkommer besparelser.

Vi ser ofte i forbindelse med vor rådgivning at afdelinger kan spare mange penge ved blandt andet at få beboerne til at anvende papircontainerne og flaskecontainerne 100%, hvilket vil medføre mindre normal dagrenovation og dermed ofte mindre renovationsafgift. Dette skyldes at papircontainer og flaskecontainerne er indregnet i ejendomsskatten.

Vi har også store erfaringer med rigtig opbygning af storskralds/genbrugspladser, som kan
medføre udgiftsbesparelser. Så mit råd er lige som man laver et el energi tjek og vand tjek, bør boligafdelinger få lavet et affalds tjek således I kan få opdateret systemet til samfundets krav m.m.

Vi har også erfaringer fra lignende opgaver/projekter i udlandet. Såfremt der måtte være spørgsmål er vi gerne til disposition.

Per Engelbrechtsen, direktør
Euro group

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com