Euro Group

Nyheder » Om Affaldssortering

De seneste år har alle landets kommuner revurderet mange af deres affalds planer incl.
sortering og i denne forbindelse vil vi ikke undlade at gøre jer opmærksom på følgende:

Nogle af landets kommuner begynder nu med at småt brandbart ej bliver afhændet i en stor stålcontainer eller lignende men at det fremover skal i dagrenovationen (gælder for boligselskaber).

Dette kunne måske godt blive en trend i hele landet, da de 2 typer affald i næsten alle tilfælde haver samme sted. Samtidig med det måske ved denne løsning er billigere samfundsmæssigt og ikke mindst co2 formindskelsen. Småt brandbart er generelt brandbart affald under 1 meter.

Dette kan give nogle nye opgaver ude i jeres boligafdelinger som man bør tage med i den fremtidige valg planlægning inden for affaldsområdet.

  1. Om jeres nuværende volume til dagrenovation bliver for lille.
  2. Om investeringen i affalds udstyret er robust nok. (evt. underjordiske affalds container med poser kontra fast beholder).
  3. Om evt. større brandfaren ved småt brandbart i dagrenovation.

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål eller er interesseret i ovenstående eller evt. et
møde, er vi gerne til disposition.

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com