Euro Group

Nyheder » Byfornyelse med besparelser

Til Kommuner

Besparelser hører vi alle om, samtidig med at vi gerne vil være med på byforskønnelsen m.m.

Så hvorfor ikke tage vare på skraldet på en anden måde, og i den forbindelse blandt andet
formindske tømnings frekvenserne.

Underjordiske affaldscontainer til dagrenovation, flaskecontainer og aviscontainer m.m. fås i mange forskellige udformninger og design

 • Stor volume med lille synlig indkastnings top.
 • Mindre tømnings frekvenser og deraf mindre CO2 i by og landsskabs området.
 • Fås med fyldningsmeddeler hvorved unødig kørsel forhindres.
 • Begrænset vedligeholdelse.

Underjordiske papirkurve i mange forskellige designs og udformninger

 • Pæn design i bybilledet
 • Stor volume 1000L.
 • Færre tømninger, hvilket formindsker vor CO2-udslip i byen
 • Affaldet suges op hvorved der ikke opstår arbejdsskade ved løft af affaldet
 • Billigere i drift end det små papirkurve
 • Vedligeholdelse af vore værdier (incl natur / miljøet) er samtidig en vigtig del og en stor opgave som kræver mere af os alle.

I denne forbindelse er der mange opgaver som kræver det rette udstyr og de rette personer til de rigtige opgaver.

Rengøring

Dertil kan vi tilbyde vort rengøringsudstyr med bemanding til at rengøre og vedligeholde blandt andet følgende:

 • Rengørelse af jeres avis og flaskecontainer m.m.
 • Rengørelse af jeres byinventar.
 • Rengørelse af skilte m.m.
 • Fjernelse af graffiti og facade rens på ejendomme og andet udstyr.

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål eller er interesserede i ovenstående eller evt. et møde, står vi gerne til disposition.

Læs mere om vores underjodiske affaldsanlæg

Glenn Engelbrechtsen og  Per Engelbrechtsen
Tlf 20162716 og Tlf 40187316

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com