Euro Group

Affaldssystemer » Underjordiske Containere » Euro Nørrebro

Underjordisk affaldscontainer

Disse containere tilgodeser det perfekte affaldssystem bl.a. i forhold til økonomi, hygiejne, robusthed, vægtkomprimering,miljø og betjening.

Euro Nørrebro´s kapacitet er op til 5 m3

Det større komprimeringsforhold gør, at tømnings frekvensen kan nedsættes betydeligt sammenlignet med det traditionelle system – en miljømæssig sidegevinst.
Containeren er placeret inden i en betonkasse, som monteres samtidig med containeren, og som er en del af hele konceptet. I konceptet er der ligeledes medtaget et sikkerhedssystem.

Beholderne inkl. toppen lavet i galvaniseret stål, med mulighed for alle bundtømnings systemer. Toppen kan lakeres i alle RAL-farver.

Beholderne kan endvidere leveres med forskellige indkastningssystemer

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com