Euro Group

Affaldssystemer » Affaldsskaktsystemer » Silocontainer og -sække

Silo og sække container

Silo container til montage under skakt rør. Med mulighed for kilo sortering i 2 fraktioner.

Se også nedbrydningstider for affald.

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com